کــــلام معصـــــوم (ع)
 
بانک اطلاعاتی حدیث و سخن بزرگان

خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.


نوشته شده در تاريخ 90/10/04 توسط سید مهدی
هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست.


نوشته شده در تاريخ 90/09/19 توسط سید مهدی